maandag 12 november 2012

Meneer de Rechteren van Hemert. U lijkt wel een anarchist.


Afgelopen zaterdag pleit VVD-raadslid Ed de Rechteren van Hemert in een opiniestuk in de Gelderlander voor zwartwerken om de economie weer op de baan te krijgen.

Een dag later biedt hij zijn excuses aan. Na kritiek binnen zijn eigen fractie slikt hij zijn woorden weer in. De Rechteren van Hemert: "Door het op deze manier te stellen heb ik de politiek in diskrediet gebracht."

En daar heeft hij gelijk in. Zwartwerken is geen slimme politieke strategie en daarom ook taboe. Als meer mensen zwart zouden werken zou de overheid het moeten doen met minder belastinggeld. Waardoor ze minder absurde plannen zouden kunnen uitvoeren en minder politieke vriendjes zouden kunnen blij maken. Daar komt ook nog bij dat zwartwerkers niet te traceren zijn. Dit past niet bij ons neo-feodale arbeid systeem waar elke werknemer als het ware de achternaam van zijn werkgever overneemt. Als deze werkverhoudingen niet allemaal bij de overheid geregistreerd staan kunnen alle belasting trucjes, regelgeving en algemene betutteling niet toegepast worden. Oftewel, als je als politici pleit voor zwart werken dan pleit je voor vrijheid. En vrijheid is het tegenovergestelde van de overheid. En dit, Meneer de Rechteren van Hemert, kunt u als lid van een neoliberale partij niet maken.

Zwartwerken als strategie om uit een persoonlijke of gezamenlijke economische crisis te komen hoort bij een totaal antipolitieke stroming. Het anarchisme. Om precies te zijn het agoristische markt-anarchisme. Zwartwerken hoort bij de strategie die agoristen gebruiken om zichzelf te bevrijden van de staat en om de staat uiteindelijk te doen bezwijken. Deze strategie heet contra-economie of contra-economisch handelen. Door te werken zonder vergunningen en zonder belasting te betalen hopen de agoristen zich te kunnen verzetten tegen de staat om vervolgens echte individuele vrijheid mogelijk te maken zonder gebruik te maken van politiek of een gewelddadige revolutie.

Geïnteresseerd? Lees dan The New Libertarian Manifesto door Edward Konkin III

Geen opmerkingen:

Een reactie posten